30 comments on “Đại ca ma cà rồng!!! Cho ta thở tí đi…..~ (Chương 1)

  1. ây !! cái con mèo này ! mới ko vào nhà thăm nó 1 lát là nó nói xấu mình ! chú thế là ko đc rồi *lắc đầu* Đường nhi !! nàng xử hộ ta đi !! ta hnay ăn chay niệm phật !! MÔ PHẬT !!

  2. *gặm khăn* sao mà ngưỡng mộ mèo qá a`.Thanks mèo nhìu [đợi trông mòn con mắt cổ dài hơn chân => hiện tại ta lùn thiệt ùi] chị nữ 9 xuất hiện một cách choáng váng….Aiz xem ra anh nam 9 cũng không vừa đâu nhỉ

Cầm đao lên "trém"...~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s